Ийгълсдент ООД е лицензирано търговско дружество за търговия с медицински изделия – разрешение на Изпълнителна агенция по лекарствата № BG/WDA/МД-0132/26.04.2019г. Основната дейност на дружеството е внос и разпространение на изключително висококачествени дентални инструменти. Към момента дружеството е изключителен партньор на следните производители: acurata GmbH & Co, Neo-tec Dental e.K. и Muller-Omicron GmbH & Co.KG. Философията на дружеството е да работи в тясно сътрудничество със своите клиенти в резултат на това често се раждат идеи за нови продукти и иновации.